gull

 • 31Gull — This is an ancient English surname, although one of pre 7th century Norse Viking origins. It derives from the word gulr and in medieval times was a nickname for a person who in some way was thought by his friends and neighbours to resemble the… …

  Surnames reference

 • 32gull — v. (D; tr.) ( to trick ) to gull into * * * [gʌl] (D;tr.) ( to trick ) to gull into …

  Combinatory dictionary

 • 33gull — gull1 [ gʌl ] noun count 1. ) a large black and white bird that lives near the ocean and has a loud call: SEAGULL 2. ) an old word meaning someone who is easily tricked gull gull 2 [ gʌl ] verb transitive LITERARY an old word meaning to cheat or… …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 34gull — [15] Gull is a Celtic contribution to English. It was probably borrowed from Welsh gwylan, which together with Cornish guilan, Breton gwelan, and Old Irish foilenn, goes back to a prehistoric Old Celtic *voilenno . (The Old English word for… …

  The Hutchinson dictionary of word origins

 • 35gülləçi — is. köhn. Güllə qayıran və ya satan adam. Özüm aşıq oldum, oğlum gülləçi. A. Ə …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 36güllələmək — f. Güllələmə yolu ilə ölüm cəzasını həyata keçirmək; edam etmək. <Eyvaz:> Mən əgər naçalnik olsaydım, əvvəl əvvəl sizin hamınızı divara söykəyib güllələrdim. C. C …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 37güllələnmək — f. Ən ağır cəza tədbiri olaraq güllə ilə öldürülmək, edam edilmək. Faşistlər <dustaqların> güllələnəcəyi haqqında kənddə divarlara elanlar yapışdırmışdılar. Ə. S …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 38güllələşmək — qarş. Bir birinə güllə atmaq; atışmaq. <Qazaqlar> Nəbigilnən bir gün güllələşdilər. «Qaçaq Nəbi» …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 39gull — [15] Gull is a Celtic contribution to English. It was probably borrowed from Welsh gwylan, which together with Cornish guilan, Breton gwelan, and Old Irish foilenn, goes back to a prehistoric Old Celtic *voilenno . (The Old English word for… …

  Word origins

 • 40GULL — Groupe d utilisateurs Linux Un groupe d utilisateurs Linux est une association au sein de laquelle se réunissent des utilisateurs et partisans du système d exploitation Linux et des logiciels libres. Pour désigner ces groupes, on utilise aussi… …

  Wikipédia en Français